Školenia

Poskytujeme školenia a konzultácie v oblasti Informačných Technológii, hlavne spracovania dokumentov.

– využitie operačného systému Linux pre prácu s dokumentami
– spracovanie a finalizácia tlače diskétnych dokumentov
– bezpečnosť tlače dokumentov
– trendy a budúcnosť tlače a spracovania dokumentov
– databázy a správa tlačových zostáv
– prispôsobenie tlačových výstupov
– organizácia práce produkčných oddelení

Welcome , today is Monday, 22. July 2024