Banky

Categories: Riešenia
Tags: No Tags
Comments: Comments Off on Banky
Published on: 22. September 2014
Pre klientov z bankového sektora poskytujeme kompletné riešenia pre generovanie, kryptovanie, tlač a spracovanie bezpečnostných kódov.

Špecializujeme sa na spracovanie dokumentov technológiou pressure seal, ktorá je čo sa týka bezpečnosti a efektivity z ďaleka najvýhodnejšou voľbou.

Naše riešenia sú dlhodobo otestované rokmi v prevádzke, pričom dbáme na to, aby každé riešenie obsahovalo to najmodernešie, čo technologický rozvoj ponúka.

012_4ppressure seal

technológia ohľaduplná k
životnému prostrediu

Zabezpečíme bezproblémový bezpečnostný audit riešenia.

 

Technológia spracovania diskrétnych obálok sa v zásade realizuje dvoma spôsobmi:

banky001 a, ONLINE

Pri online riešení je tlačiareň priamo spojená s obálkovačkou. A teda obsluha zariadenia nemá možnosť do dokumentov počas spracovania nahliadnuť.

🙂 výhody:

 • nie je nutné vysoké zabezpečenie prevádzkových priestorov
 • systém je plne automatický, tlač a obálkovanie može prebiehať bez dohľadu obsluhy
 •  
  🙁 nevýhody:

 • keďže rýchlosť obálkovacích zariadení pressure seal je pomerne vysoká, je kvôli optimálnemu využitiu systému vhodné použiť relatívne výkonnú tlačiareň, pričom jej využitie na iné úlohy je obmedzené
 • banky002 b, OFFLINE

  Pri offline riešení sú tlačiareň a obálkovačka oddelené, pričom vytlačené dokumenty obsluha premiestni z tlačiarne do obálkovačky a zaobálkuje.

  🙂 výhody:

 • systém je univerzálny (tlačiareň ako aj obálkovačka môžu vykonávať viac tlačových úloh a to bez alebo s minimálnou potrebou prenastavenia)
 • systém je rýchly ( je možné využívať viac tlačiarní a dokumenty obálkovať na jednom stroji)
 •  
  🙁 nevýhody:

 • vyššie nároky na zabezpečenie prevádzky a dôveryhodnosť obsluhy (najmä pre účely bezpečnostného auditu)
 • Welcome , today is Monday, 22. July 2024