Referencie

napad na nove logo emaj Prínosy zavedenia systému evidencie majetku: • ľahká a intuitívna obsluha softwaru a tabletu • úplná prehľadnosť evidencie majetku • výrazné zrýchlenie inventarizácie • podstatné zníženie chýb spôsobených ľudským faktorom • rýchla návratnosť investícií do systému evidencie a inventarizácie majetku • výrazné zníženie nákladov na vykonávanie inventarizácie

 Menu 

 © 2023 - CPD systems Slovakia s.r.o.